Lekunberriko bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko parte-hartze prozesu bat da, pandemiaren ondoren ongizatea berreskuratzeko herritarren beharrak eta nahiak identifikatu nahi dituena.

Se trata de un proceso participativo para la mejora de la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Lekunberri mediante la identificación de las necesidades y deseos de la población para la recuperación del bienestar tras la pandemia.

Pandemia eta ongizatea

Covid-19ren pandemiak, krisi sanitarioaz eta aurreikus daitekeen krisi ekonomikoaz gain, estres eta antsietate egoera orokorra eragin du biztanleriaren zati handi batean. Pandemiak agerian utzi du, halaber, gure gogo-aldartearen eta jarreraren, zainketen eta harreman pertsonalen garrantzia, bai gaixotasun-egoerak saihesteko, baita osasun-egoerak bultzatzeko ere.

Pandemia y bienestar

La pandemia de Covid-19, además de la crisis sanitaria y la previsible crisis económica, ha generado una situación de estrés y ansiedad generalizados en grandes segmentos de la población. La pandemia también ha puesto de manifiesto la importancia de nuestro estado de ánimo y actitud, los cuidados y las relaciones personales tanto para evitar los estados de enfermedad como para propiciar estados de salud.

Zer da ongizatea?

Osasunaren Mundu Erakundeak osasuna erabateko ongizate fisiko, mental eta sozial egoera gisa definitu zuen 1946. urtean, eta ez soilik gaixotasun edo afekziorik eza. Ildo horretan, ongizatea  ez da, bakarrik, ondoezik ez egotea; epe luzean lortzen den egoera bat da, zeinean gure bizitzaren esanahia lortzera eta munduan gure lekua aurkitzera bideratzen garen. Ongizatea sustatzeko orduan, norbanakoaren ongizatea, kolektiboarena eta inguruarekiko oreka hartzen ditugu kontuan.

¿Qué es el bienestar?

En 1946, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En esta línea, entendemos el bienestar no solo como ausencia de malestar sino un estado, entendido en el largo plazo, en el que nos orientarnos a obtener significado de la propia vida y a encontrar nuestro lugar en el mundo. A la hora de promover el bienestar, tenemos en cuenta el bienestar individual, el colectivo y el equilibrio con el entorno.

Zaintza lantzen duten udalerriak

Badakigu gure ongizatearen zati handi bat testuinguru sozialaren mende dagoela, eta administrazio publikoek gaitasuna dute herritarren ongizatea hobetzen lagunduko diguten jarduerak abian jartzeko. Izan ere, bizilagunak zenbat eta hobe sentitu, orduan eta gusturago egongo gara herritar guztiak. Lekunberriko Udalak ikuspegi horrekin bat egiten du Lekunberri Susperturen bidez, herritarren ongizatea zaintzen duten beste udalerri aitzindari batzuen ahaleginekin bat eginez.

Municipios que cuidan

Sabemos que gran parte de nuestro bienestar depende del contexto social y desde las Administraciones Públicas se tiene capacidad para poner en marcha actuaciones que nos ayuden a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Porque cuanto mejor se encuentren las vecinas y los vecinos, mejor vamos a estar toda la población. Desde el Ayuntamiento de Lekunberri se suman a esta visión a través de Lekunberri Suspertu, uniéndose a los esfuerzos de otros municipios pioneros que velan por el bienestar de la ciudadanía.

Ongizateari buruzko Plan Estrategikoa

Prozesuaren emaitza Ongizateko Plan Estrategiko batean islatu da, eta norbanakoaren eta herritar guztien ongizatea hobetzeko beharrezkoak diren jarduerak biltzen ditu. Horrekin guztiarekin, Lekunberriko bizilagunen ongizatea hobetu nahi da.

Plan Estratégico de Bienestar

El resultado del proceso se ha plasmado en un Plan Estratégico de Bienestar que incluye las actividades necesarias para la mejora del bienestar individual y del conjunto de la ciudadanía. Con todo ello, se pretende mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas de Lekunberri.

Irudietan

En imágenes

Prentsan / En Prensa

Ongizatearen aldeko ekimenak Arangurenen eta Lekunberrin. Diario de Navarra. 2021eko ekainaren 27a.
Iniciativas en Aranguren y Lekunberri por el bienestar. Diario de Navarra. 27 de Junio de 2021
Elkarrisketa: Gorka Azpiroz Razkin. Euskadi Irratia . 2021eko ekainaren 19
Entrevista: Gorka Azpiroz Razkin. Euskadi Irratia. 19 de Junio de 2021 (en Euskera)
Gorka Azpiroz Razkin eta Leire Iriarte Cerdan elkarrizketatuko dituzte Radio Euskadiko Ganbara saioan. 2021eko ekainaren 11
Entrevista en el programa Gambara de Radio Euskadi a Gorka Azpiroz Razkin y Leire Iriarte Cerdán. 11 de Junio de 2021

Iruzkinak edo iradokizunak?

Edozein iruzkin edo iradokizun baduzu, idatz iezaguzu hola@elbuenvivir.org helbidera edo whatsapp bidez 619.836.414 zenbakira.

¿Comentarios o sugerencias?

Si tienes cualquier comentario o sugerencia, no dudes en escribirnos a hola@elbuenvivir.org o por whatsapp al 619.836.414
Proyecto cofinanciado por:

 

Menú