[vc_row color_scheme=»custom»][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]

«Aranguren Ibarra: Ingurune Zoriontsuak Sortzen» izeneko proiektua Aranguren Ibarreko bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko prozesu parte-hartzaile bat da. Izan ere, herritarren beharrak eta nahiak zein diren jakinez, jendearen ongizatea berreskuratu nahi dugu pandemiaren ondotik.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]

El proyecto «Valle de Aranguren: Creando Entornos Felices» se trata de un proceso participativo para la mejora de la calidad de vida de las vecinas y vecinos del Valle de Aranguren mediante la identificación de las necesidades y deseos de la población para la recuperación del bienestar tras la pandemia.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Ver vídeo:

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=»%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23edeff7%22%7D%7D»][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#ffffff»][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Nondik abiatuko gara?

“Aranguren Ibarra: Ingurune Zoriontsuak Sortzen» izeneko proiektua Aranguren Ibarreko Udalak ongizatea eta jasangarritasuna sustatzeko egindako ahaleginen jarraipena da. Sustapen hori bi alor hauen bidez egin da, bereziki:
INGURUMENA: Garapen Jasangarriko Helburuak eta Agenda 2030 bultzatuta; bereziki, 3. Helburua, hau da, Osasuna eta Ongizatea.
BERDINTASUNA: 2019an, Zainketen, Erantzunkidetasunaren eta Kontziliazioaren aldeko Ituna onetsi zen, eta hartatik, politika hau heldu da:  “Bere herritarren bizitzak zaintzen dituen Ibarra”. Gure iritziz, Udalak garatzen dituen politika publikoek jendearen bizitzak jarri behar ditu bere udal jarduketen erdigunean. Eta Udalak jendea ZAINTZEA du xede, bai eta bizitzeko aukera ematen digun ingurunea ere.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

¿De dónde partimos?

El proyecto «Valle de Aranguren: Creando entornos felices» es una continuación de los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren en la promoción del bienestar y la sostenibilidad, especialmente a través de sus áreas de:
MEDIOAMBIENTE: Con el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, especialmente el objetivo 3 considera la Salud y Bienestar.
IGUALDAD: En 2019 se aprobó  el Pacto por los Cuidados, la Corresponsabilidad y la Conciliación desde el que emana esta política: “Un valle que cuida de las vidas de su ciudadanía”. Pensamos que las políticas públicas que desarrolla el ayuntamiento deben poner las vidas de las personas en el centro de sus actuaciones municipales. Y es objeto del Ayuntamiento CUIDAR de las personas y del entorno natural que nos permite vivir.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#edeff7″][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Pandemia eta ongizatea

Covid-19ren pandemiak, krisi sanitarioaz eta aurreikus daitekeen krisi ekonomikoaz gain, estres eta antsietate egoera orokorra eragin du biztanleriaren zati handi batean. Pandemiak agerian utzi du, halaber, gure gogo-aldartearen eta jarreraren, zainketen eta harreman pertsonalen garrantzia, bai gaixotasun-egoerak saihesteko, baita osasun-egoerak bultzatzeko ere.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Pandemia y bienestar

La pandemia de Covid-19, además de la crisis sanitaria y la previsible crisis económica, ha generado una situación de estrés y ansiedad generalizados en grandes segmentos de la población. La pandemia también ha puesto de manifiesto la importancia de nuestro estado de ánimo y actitud, los cuidados y las relaciones personales tanto para evitar los estados de enfermedad como para propiciar estados de salud.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#ffffff»][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Zer da ongizatea?

Osasunaren Mundu Erakundeak osasuna erabateko ongizate fisiko, mental eta sozial egoera gisa definitu zuen 1946. urtean, eta ez soilik gaixotasun edo afekziorik eza. Ildo horretan, ongizatea  ez da, bakarrik, ondoezik ez egotea; epe luzean lortzen den egoera bat da, zeinean gure bizitzaren esanahia lortzera eta munduan gure lekua aurkitzera bideratzen garen. Ongizatea sustatzeko orduan, norbanakoaren ongizatea, kolektiboarena eta inguruarekiko oreka hartzen ditugu kontuan.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

¿Qué es el bienestar?

En 1946, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En esta línea, entendemos el bienestar no solo como ausencia de malestar sino un estado, entendido en el largo plazo, en el que nos orientamos a obtener significado de la propia vida y a encontrar nuestro lugar en el mundo. A la hora de promover el bienestar, tenemos en cuenta el bienestar individual, el colectivo y el equilibrio con el entorno.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#edeff7″][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Zaintza lantzen duten udalerriak

Badakigu gure ongizatearen zati handi bat testuinguru sozialaren mende dagoela, eta administrazio publikoek gaitasuna dute herritarren ongizatea hobetzen lagunduko diguten jarduerak abian jartzeko. Izan ere, bizilagunak zenbat eta hobe sentitu, orduan eta gusturago egongo gara herritar guztiak. Aranguren Ibarreko Udalak ikuspegi horrekin bat egiten du Aranguren Ibarra: Ingurune Zoriontsuak Sortzeren bidez, herritarren ongizatea zaintzen duten beste udalerri aitzindari batzuen ahaleginekin bat eginez.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Municipios que cuidan

Sabemos que gran parte de nuestro bienestar depende del contexto social y desde las Administraciones Públicas se tiene capacidad para poner en marcha actuaciones que nos ayuden a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Porque cuanto mejor se encuentren las vecinas y los vecinos, mejor vamos a estar toda la población. Desde el Ayuntamiento del Valle de Aranguren se suman a esta visión a través de «Valle de Aranguren, Creando entornos felices», uniéndose a los esfuerzos de otros municipios pioneros que velan por el bienestar de la ciudadanía.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#ffffff»][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Ongizateari buruzko Plan Estrategikoa

Prozesuaren emaitza Ongizateko Plan Estrategiko batean islatzen da, ongizatea hobetzeko jarduerak barne hartzen dituena. Horrekin guztiarekin, Aranguren Ibarreko bizilagunen ongizatea hobetu nahi da.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Plan Estratégico de Bienestar

El resultado del proceso se plasma en un Plan Estratégico de Bienestar que incluye las actividades para la mejora del bienestar. Con todo ello, se pretende mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas del Valle de Aranguren.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#edeff7″][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner][vc_column_text]

Plan Estratégico de Bienestar del Valle de Aranguren

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom» us_bg_overlay_color=»#ffffff»][vc_column][vc_column_text]

En esta entrevista te explicamos qué es «Valle de Aranguren: Creando Entornos Felices» gracias al magnífico trabajo de la Televisión de Aranguren.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=»%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23edeff7%22%7D%7D»][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]

Azken jarduerak / Últimas actividades

Talde Eragilea eratzea, ekainak 24
Udalerriko gako-pertsonek osatua proiektua koordinatzeko eta herritarrengana iristeko.
Constitución del Grupo Motor, 24 de Junio
Grupo compuesto por personas clave del municipio con el fin de coordinar el proyecto y que llegue a la ciudadanía.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]

Prentsan / En Prensa

Ekimenak Arangurenen eta Lekunberrin ongizatearen alde. Diario de Navarra. 2021eko ekainaren 27a
Iniciativas en Aranguren y Lekunberri por el bienestar. Diario de Navarra. 27 de Junio de 2021

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=»custom»][vc_column][vc_row_inner css=»%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D»][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

Iruzkinak edo iradokizunak?

Edozein iruzkin edo iradokizun baduzu, idatz iezaguzu:

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_column_text]

¿Comentarios o sugerencias?

Si tienes cualquier comentario o sugerencia, no dudes en escribirnos a:

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=»%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23edeff7%22%7D%7D»][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]

Proiektu finantzatzaileak:
Proyecto cofinanciado por:

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Conectemos

¡Apúntate a nuestra newsletter!

Si quieres estar al día de lo que hacemos por la calidad de vida, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades, suscríbete a nuestra newsletter aquí:

¡Apúntate a nuestra newsletter!

Si quieres estar al día de lo que hacemos por la calidad de vida, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades, suscríbete a nuestra newsletter aquí: